La mèscres

Dantfora te anter la mèscres vegn l Laché, l Bufon e i Marascons, dò vegn cheles da bel o da burt che raprejenta apontin l bel o l burt, l bon o l zomp che l’è te la vita o te la fantajìa populèra leèda a na tera, a na sozietà e a na cultura spezifica.

La faceres é dutes zipièdes a man tel zirm, una desvaliva da l’autra, e depentes a ele. I era de pec i zipiadores che n’outa fajea faceres en temp de carnascèr. Ades enveze, te chisc ultimes egn joegn artisć de la val, scultores e decoratores, se à metù a emparèr l’èrt de zipièr faceres dò la pedies de chisc veies.


Fotografiès leède